Name
B
Baldwin, Ian T.
Fon: +49 (0)3641 57 1100
Bing, Julia
Fon: +49 (0)3641 57 1134
Bradshaw, Michael
Fon: +49 (0)3641 57 2509
C
Chuang, Ling
Fon: +49 (0)3641 57 1140
Claußen, Evelyn
Fon: +49 (0)3641 57 1101
Cortés Llorca, Lucas
Fon: +49 (0)3641 57 1121
D
Dong, Junfu
Fon: +49 (0)3641 57 1134
G
Gase, Klaus
Fon: +49 (0)3641 57 1121
Guo, Han
Fon: +49 (0)3641 57 1129
H
Hahn, Thomas
Fon: +49 (0)3641 57 1120
Halitschke, Rayko
Fon: +49 (0)3641 57 1115
He, Jun
Fon: +49 (0)3641 57 1124
Heiling, Sven
Fon: +49 (0)3641 57 1140
Hughes, Rachel
Fon: +49 (0)3641 57 2501
J
Jaramillo, Zachariah
Fon: +49 (0)3641 57 1134
Jin, Jingjing
Fon: +49 (0)3641 57 1122
K
Karimi Dorcheh, Elham
Fon: +49 (0)3641 57 1131
Karipath Pallikandi, Umesh
Fon: +49 (0)3641 57 2509
Keck, Julia
Fon: +49 (0)3641 57 1127
L
Lapina, Gundega
Fon: +49 (0)3641 57 1118
Lee, Gisuk
Fon: +49 (0)3641 57 1129
Li, Dapeng
Fon: +49 (0)3641 57 1131
Li, Jiancai
Fon: +49 (0)3641 57 1126
Li, Ran
Fon: +49 (0)3641 57 1122
Li, Suhua
Fon: +49 (0)3641 57 1143
M
McGale, Erica
Fon: +49 (0)3641 57 1142
McKinnon, Lauren
Fon: +49 (0)3641 57 1127
McLaughlin, Madeline
Fon: +49 (0)3641 57 2501
P
Pandey, Shree Prakash
Fon: +49 (0)3641 57 1118
Pradhan, Maitree
Fon: +49 (0)3641 57 1119
Pu, Ke
Fon: +49 (0)3641 57 1114
R
Ray, Rishav
Fon: +49 (0)3641 57 1140
Rossouw, Marthinus Jacob
Fon: +49 (0)3641 57 1124
Rothe, Eva
Fon: +49 (0)3641 57 1139
S
Schöttner, Matthias
Fon: +49 (0)3641 57 1130
Schuman, Meredith C.
Fon: +49 (0)3641 57 1116
Seibt, Wibke
Fon: +49 (0)3641 57 1133
V
Valim, Henrique
Fon: +49 (0)3641 57 1124
W
Wang, Ming
Fon: +49 (0)3641 57 1124
Wilcox, Hailey Elizabeth
Fon: +49 (0)3641 57 1135
Z
Zou, Yong
Fon: +49 (0)3641 57 1117